Cradle to Cradle

 

Cradle to Cradle Certified™ heeft bepaalde standaarden om ontwerpers en fabrikanten aan sporen om duurzamere producten te maken. Cradle to Cradle kijkt naar een product via vijf kwaliteitscategorieen: materiële gezondheid, materiële waterrecht, hernieuwbare energie en koolstof beheer, water rentmeesterschap en sociale rechtvaardigheid. Een product ontvangt een prestatieniveau in elke categorie — Basis, Brons, zilver, Goud of Platinum. Het eindniveau dat een product krijgt wordt gebaseerd op het laagste prestatieniveau.

 

Product beoordelingen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde onafhankelijke organisatie getraind door het Instituut. Samenvatting beoordelingsverslagen worden door het Instituut beoordeeld. Voldoet een product aan de kwaliteitseisen, dan wordt er een certificaat aan het product gekoppeld. Om de twee jaar fabrikanten moeten blijk geven van goede inspanningen ter verbetering van hun producten.

 

Wat opvallend is aan het Cradle to Cradle certificaat, is dat het slechts geldt voor het product dat onderzocht is. Om de kwaliteit van elk individueel product te waarborgen, is het dus niet mogelijk om een heel bedrijf te certificeren. Wil een bedrijf al zijn producten gecertificeerd hebben, dan zullen alle producten los beoordeeld moeten worden. 

"Cradle to Cradle Certified is a certification mark licensed exclusively for the Cradle to Cradle Products Innovation Institute."


Forest Stewardship Council (FSC)

De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

 

FSC heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties.

 

 

Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC-label. Om er zeker van te zijn dat producten met dit keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van het product worden gecertificeerd. Pas wanneer bijvoorbeeld een bosbeheerder, papierfabriek, papiergroothandel en drukkerij aan kunnen tonen zich aan de regels van FSC te houden, kan een product als FSC worden verkocht en mag het FSC-logo erop geplaatst worden. De certificering van deze bedrijven gebeurt door onafhankelijke certificeerders.


Max Havelaar Fairtrade

Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. In Nederland is Stichting Max Havelaar eigenaar van het Fairtrade keurmerk, ook bekend als het Max Havelaar keurmerk.

 

Een belangrijke eerste stap voor Max Havelaar is dat kleine boeren zich organiseren. Dit heeft als voordeel dat ze gezamenlijk kunnen investeren in technische ondersteuning en logistiek. Hierdoor hebben de boeren een betere onderhandelingspositie, krijgen zij een betere prijs voor hun oogst en toegang tot de wereldmarkt. Daarom is de belangrijkste voorwaarde van Fairtrade dat boeren samenwerken in coöperaties. Inmiddels zijn er wereldwijd 1210 boerencoöperaties aangesloten bij Fairtrade.

 

Ex- en importeurs kopen de producten van de boeren op bij de coöperatie. Om de inkomenszekerheid van de boeren te verbeteren stelt Fairtrade een aantal strikte handelsvoorwaarden. Kopers die producten afnemen bij Fairtrade boerencoöperaties zijn verplicht een minimumprijs te betalen. Deze minimumprijs moet de boeren in staat stellen de kosten voor duurzame productie te dekken.

 

Coöperaties ontvangen van hun afnemers een Fairtrade premie bovenop de prijs die zij betalen voor de producten. De boeren beslissen democratisch waar zij deze premie aan besteden. Het gaat hierbij vaak om bedrijfsontwikkeling voor de boeren, zoals verbetering van productiviteit, kwaliteit en infrastructuur. Voor arbeiders op plantages komt de Fairtrade premie ten goede aan gemeenschapsprojecten zoals onderwijs en gezondheidszorg.

 

Ook de boeren en de coöperatie zelf moeten aan eisen voldoen. Fairtrade staat voor duurzame productie en ontwikkeling. De basis hiervoor is milieuvriendelijke teelt, respect voor arbeidsrechten en een transparante, democratische werkwijze in de boerencoöperaties.